Мария Кирилловна Пронина
Испания, Барселона mariia.pronina@upf.edu
Университет Помпеу Фабра