Мария Кирилловна Пронина
Испания, Барселона; mariia.pronina@upf.edu
Университет Помпеу Фабра