[Рец. на:] P. Prieto, N. Esteve-Gibert (eds.). The development of prosody in first language acquisition. Amsterdam: John Benjamins, 2018. vi + 368 p. (Trends in Language Acquisition Research, 23.) ISBN 9789027200594 (print), 9789027264213 (e-book).


2020. №5, 142-149

Мария Кирилловна Пронина
Университет Помпеу Фабра, Барселона, Испания; mariia.pronina@upf.edu
Сергей Владимирович Князев
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия; svknia@gmail.com