Liudmila V. Shchegoleva
Russia, Petrozavodsk schegoleva@petrsu.ru
Petrozavodsk State University