Victor A. Baranov
Russia, Izhevsk victor.a.baranov@gmail.com
Kalashnikov Izhevsk State Technical University