[Рец. на:] J. Marvan. Jazyk. Jeho český příběh: Prvních tisíc let 800—1800: Malý průvodce cestami české lingvoekologie. Praha: Nakladatelství Karolinum, 2015. 456 s. ISBN 978-80-246-3034-2.


2017. №2, 147-149

Андрей Иванович Изотов
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, 119991, Российская Федерация; a.i.izotov@mail.ru