[Рец. на:] J. Cammenga. Phonology and morphology of Ekegusii. A Bantu language of Kenya. Köln: Rüdiger Кöрре, 2002. 612 p. J. Cammenga. Igikuria phonology and morphology. A Bantu language of South-West Kenya and North-West Tanzania. Köln: Rüdiger Köppe, 2004. 352 p.